FORMACIÓ EN TERÀPIA GESTALT 2017/18

Formació en Teràpia Gestalt - Aula Balear de Gestalt

Informeu-vos trucant al 600 537 539 / 971 729 948
o enviant un correu a info@aulabaleardegestalt.com

Fullet Formació en Teràpia Gestalt 2017-18 (castellá) - Aula Balear de Gestalt

Punxa en la imatge per veure el fullet (castellá)

La Teràpia Gestalt és una trobada existencial entre persones.J. Zinker

L’enfocament gestàltic té dues característiques bàsiques: és un enfocament que se centra en el present, en el que és obvi i en segon lloc, és un enfocament integrador de la persona, ja que té en compte els tres eixos principals de l’ésser humà: el cos, l’emoció i el pensament, i tot això alhora.

La Gestalt és massa bona com per limitar només a persones malaltes.Fritz Perls

En consonància amb aquesta línia de pensament del creador de la Gestalt, juntament amb l’experiència positiva que es demostra en la pràctica d’aquesta poderosa teràpia, ens anima a oferir des de l’Estudi aquesta formació. Oferim un programa que aposta per donar recursos per a l’aplicació de la Gestalt no només en el camp de la teràpia, sinó en altres àmbits en què l’atenció a la persona és important.

En tres anys, la Formació ens ensinistra a viure la vida com un tot més harmònic, responsable i tolerant; i desenvolupa les nostres capacitats com gestaltistas, iniciant amb les pràctiques supervisades la capacitat d’atendre als altres, tant en l’àmbit terapèutic com en d’altres.

Gestalt: deixant l'habitual - Formació en Teràpia Gestalt - Aula Balear de Gestalt

La Gestalt com a filosofia de vida o teràpia de l’autenticitat, facilita la consciència i l’accés a les pròpies necessitats, donar-nos compte d’elles i dels nostres jocs neuròtics. Aprendre a confiar en l’autoregulació, a viure en el present, revisant que el que ens beneficiï no perjudiqui a un altre. Tot això són tasques de les Gestalt i aspectes que es desenvolupen en la formació.

OBJECTIUS

Els objectius que pretén aquesta formació són:

 • En primer lloc, facilitar l’aspecte vivencial, ja que és a través de l’experiència quan s’aprèn. També tenim en compte l’aprenentatge teòric dels principis bàsics de la Gestalt. Tot això orientat tant a l’àmbit d’assistència terapèutica com al propi desenvolupament personal.
 • En segon lloc, facilitar el coneixement i maneig d’aspectes que són comuns a totes les psicoteràpies i la comunicació interpersonal.
 • En tercer lloc, el treball terapèutic de cada alumne, en el sentit de fer-se més conscient, congruent i responsable, donada la importància que en aquest enfocament donem a la trobada interpersonal, ja que la persona del terapeuta és la seva principal eina de treball.
 • En quart lloc, aprendre a utilitzar la Gestalt en altres àmbits com l’educació, l’atenció sanitària, el treball social o altres camps de treball amb les persones.

METODOLOGIA

Àrea terapèutica i dinàmica grupal. Centrada en el treball d’acompanyament de l’alumne en el seu procés personal, en la direcció d’explorar i resoldre els principals conflictes en el marc del grup, i en la pròpia dinàmica de grup.

Àrea temàtica-vivencial. Presentació didàctica i experiencial dels conceptes i temes bàsics de la Gestalt, tals com el “Adonar-se compte”, polaritats, conntacte i retirada, frontera de contacte, mecanismes d’evitació, aquí i ara, figura i fons, autoregulació, cicle de l’experiència, etc. Tallers.

Àrea teòrica. Centrada en facilitar a l’alumne la reflexió i elaboració teòrica-referencial, de manera que des d’una perspectiva conceptual es completi l’assimilació dels diferents temes del curs.

Àrea tècnica. Treball amb les actituds i facilitació de tècniques, que permeten enquadrar i orientar les pràctiques supervisades. Temes: Regles gestàltiques de comunicació, comunicació verbal i no verbal, modalitats de relació terapèutica, treball del terapeuta, escenes temudes, eines específiques amb somnis, cadira buida, fantasies, cos, etc.; nivells de treball: Cos-emocions-ment, metàfores, dinàmica de grups, etc.

Àrea de pràctiques supervisades. Pràctiques de teràpia, que són supervisades i li permeten tenir una evidència dels punts forts i els punts dèbils (zona a desenvolupar).

Àrea d’aplicacions. Tallers monogràfics a càrrec de reconeguts especialistes en diferents temes: parelles, psicopatologia i caràcter, sexualitat, transferència i contra-transferència, treball corporal, dol, etc.

ESTRUCTURA

CURS 1erCURS 2onCURS 3er

CONTINGUT DEL PRIMER CURS (Bàsic)

 1. Elements bàsics de la Gestalt.
 2. Donar-se Compte.
 3. Taller Monogràfic: “Formes de Contacte”.
 4. Mecanismes de Evitació I.
 5. Comunicació I.
 6. Cicle de l’Experiència.
 7. Somnis i Fantasies I.
 8. Polaritats.
 9. Taller Corporal.
 10. Tècniques Gestàltiques I. Dinàmiques grupals.
 11. Stage (Residencial Juliol): Relacions Parentals.

CONTINGUT DEL SEGON CURS

 1. Mecanismes de Evitació II.
 2. Comunicació II.
 3. Gestalt y Psicodrama.
 4. Gestalt i Bioenergètica.
 5. Taller sobre la Mort / Viure la mort per aprendre a viure.
 6. Gestalt i veu.
 7. >Gestalt i Espiritualitat.
 8. Tècniques Gestàltiques II. Dinàmiques grupals.
 9. Taller de Parelles.
 10. Creativitat i Disseny de Tallers.
 11. Stage (Residencial Juliol): Sexualitat.

CONTINGUT DEL TERCER CURS

 1. Ensinistrament i Enquadrament de Pràctiques Terapèutiques. Dinàmica En grup.
 2. Somnis i Fantasies II.
 3. Cos i Patrons de Personalitat.
 4. Taller Monogràfic: “Teatre i Gestalt”.
 5. Pràctiques Terapèutiques Supervisades.
 6. Taller Monogràfic: “Transferència i Contra-transferència”.
 7. Pràctiques Terapèutiques Supervisades.
 8. Práctiques Terapèutiques Supervisades.
 9. Taller Monogràfic: “El Dol”.
 10. Pràctiques Terapèutiques Supervisades.
 11. Stage Estiu: Espaci de treball obert, recollida i tancament de la Formació.

La formació consta de 600 hores lectives repartides en tres anys. Un cap de setmana al mes (16h cada taller) 1er any, d’octubre a juny. Divendres: de 18 a 22h. Dissabte: de 10 a 14 i de 16 a 20h. Diumenge: de 10 a 14h. 2º i 3º anys, de setembre a juny. Cada any un intensiu de convivència al juliol (4 dies).

DIRIGIT A …

Totes les persones interessades a aprofundir en el seu creixement personal i que volen adquirir habilitats per millorar i transformar la seva experiència de vida, descobrint, desenvolupant i potenciant els seus talents. A professionals de la salut, psicologia, comunicació, educació, treball social, recursos humans, empresa, intervenció social o comunitària i la coordinació de grups o equips de treball … A terapeutes i, en general, a persones de l’àmbit de l’ajuda interessades en desenvolupar un ampli coneixement de si mateixes i dels altres.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 • Per valorar adequadament la idoneïtat dels candidats a la Formació en Teràpia Gestalt que impartim al ABG, aquesta s’avaluarà mitjançant entrevista prèvia concertada i el lliurament d’una biografia emocional de la persona interessada. Places limitades.
 • Informació i inscripcions: en els telèfons 971 729 948 / 600 537 539 y també al correu info@aulabaleardegestalt.com.

PREU DE LA FORMACIÓ

 • Matrícula 100 € (Matrícula gratuïta per inscripcions abans del 31 juliol), aquesta es paga només el primer any de Formació.
 • Mòduls Cap de setmana: 170 €.
 • Residencial / Convivències (Stage) de 4 dies al juliol (a concretar preu de la manutenció i estada en el lloc escollit per l’escola, al costat del pagament convivències) entre 350-400 €.

TITULACIÓ

 • El programa està desenvolupat i impartit per ABG (Aula Balear de Gestalt), escola reconeguda per la AETG (Associació Espanyola de Teràpia Gestalt). El Diploma: Formació en Teràpia Gestalt: teoria i metodologia està reconegut per l’AETG.
 • En finalitzar la formació podràs rebre teu títol certificat per la AETG. El obtindràs en acabar els tres cursos i completar els tràmits sol·licitats per l’escola ABG: haver finalitzat els tres cursos amb les condicions d’assistència al 90% de les hores totals de la Formació, haver realitzat el pagament complet dels cursos, així com haver lliurat les tasques corresponents a cada taller i els treballs corresponents a les lectures obligatòries. I per la AETG, complimentada la Formació en Teràpia Gestalt.
 • (Bàsic, Superior I, Superior II) amb les 80 hores de teràpia individual i les 10 hores de pràctiques supervisades requerides per la mateixa.

PROFESSORAT

Disposem d’un equip docent de qualitat i prestigi dins de la Gestalt nacional. Tots/es ells/es especialistes en els diferents àmbits del programa que desenvolupem i amb una àmplia experiència i amb el reconeixement i acreditació requerit per l’AETG (Associació Espanyola de Teràpia Gestalt). L’equip de Docents i Professorat durant la Formació el formen Oskar Ekai i Pedrona Isern, com co-tutors de la nova formació Bàsic 2017/18, així com Frederic Suau, Luis Fernando CámaraAssumpta Mateu, Catalina Lladó, Marcelo Antoni, Pedro de Casso, Lluís Camino, Rosa Medina, Elisa Sanmartín, Carlos Muñoz, Carmela Ruiz de la Rosa

Tutors de la Nova Formació Bàsic 2017/18

Oskar Ekai - Formació en Terapia Gestalt - Aula Balear de Gestalt

Oskar Ekai

Pedrona Isern Cañellas - Formació en Teràpia Gestalt 2016/17 - Aula Balear de Gestalt

Pedrona Isern

Docents

Frederic Suau - Formació en Teràpia Gestalt - Aula Balear de Gestalt

Frederic Suau

Luis Fernando Cámara - Formació en Teràpia Gestalt - Aula Balear de Gestalt

Luis Fer. Cámara

Pedro de Casso - Formació en Teràpia Gestalt - Aula Balear de Gestalt

Pedro de Casso

Catalina Lladó - Formación en Teràpia Gestalt - Aula Balear de Gestalt

Catalina Lladó

Assumpta Mateu Domènech - Formació en Teràpia Gestalt 2016/17 - Aula Balear de Gestalt

Assumpta Mateu

DATES

Dates Curs Bàsico 2017/2018
Any Mes Dia Tema
2017 octubre divendres 27  Presentació Curs
dissabte 28  Elements Bàsics de la Gestalt
diumenge 29  Dinàmica
novembre divendres 17  Teoria Elements Bàsics de la Gestalt
dissabte 18  Donar-se Compte
diumenge 19  Donar-se Compte / Dinàmica
desembre divendres 15  Teoria del Donar-se Compte
dissabte 16  Formes de Contacte
diumenge 17  Formes de Contacte
2018 gener divendres 26  Teoria Formes de Contacte
dissabte 27  Polaritats
diumenge 28  Polaritats
febrer divendres 16 Teoria Polaritats
dissabte 17  Mecanismes de Evitació I
diumenge 18  Mecanismes de Evitació I
març divendres 2  Teoria Mecanismes de Evitació I
dissabte 3  Comunicació I
diumenge 4  Comunicació I
divendres 23  Teoria Comunicació I
dissabte 24  Cicle de l’Experiència
diumenge 25  Cicle de l’Experiència
abril divendres 20  Teoria Cicle de l’Experiència
dissabte 21  Corporal
diumenge 22  Corporal
maig divendres 11  Teoria Corporal
dissabte 12  Somnis y Fantasies
diumenge 13  Somnis y Fantasies
juny divendres 8  Teoria Somnis i Fantasies
dissabte 9  Tècniques Gestàltiques I
diumenge 10  Tècniques Gestàltiques I
juliol dijous 12   Residencial Patrons de Relació
divendres 13
dissabte 14
diumenge 15